NU-MERKE-MAKAR-APPEN

MERK: Noregs Ungdomslag eig rettane til denne logoen. Medlemslag i Noregs Ungdomslag får med dette rett til å lage sin eigen logo med denne generatoren, med føresetnad av at den berre blir brukt fylt med namnet på laget. Det vil seie at den ikkje kan brukast til å lage logoar for undergrupper, ungdomshuset e.l.

* Om namnet på laget ditt ikkje passar inn i felta over, eller at du ikkje er nøgd med resultatet kan du ta kontakt med guro(hjå)ungdomslag(punkt)no eller torbjorn(hjå)ungdomslag(punkt)no, så kan me sjå om me kan lage ein særskild versjon for laget ditt.

Tips: Bruk mellomrom for å skape meir luft mellom bokstavar som kjem for tett på kvarandre, eller for å fylle sirkelen betre.